1e bezoekTijdens het eerste consult vraagt de orthodontist naar de reden van uw bezoek. Komt u op advies van uw tandarts of bent u op eigen initiatief gekomen omdat u klachten heeft?

Vervolgens kijkt de orthodontist in de mond om te zien of een orthodontische behandeling aan te raden is. Bij kinderen kan het soms het beste zijn om voorlopig nog niets te doen en de wisseling af te wachten. Gewoonlijk wordt in dat geval afgesproken dat uw kind over een half jaar of een jaar terugkomt. Als een behandeling al wel kan worden begonnen, geeft de orthodontist vaak alvast aan welke beugels hij verwacht te zullen gaan gebruiken.

Aan het eind van het consult krijgt u aanvullende schriftelijke informatie over de orthodontische behandeling en een kostenbegroting overhandigd. U kunt deze ook gerust eerst thuis doorlezen, voordat u een beslissing over de behandeling neemt. Als u de voor akkoord getekende kostenbegroting bij de receptie hebt ingeleverd of naar de praktijk hebt gestuurd, krijgt u automatisch een oproep van ons.

Ook de tandarts wordt op de hoogte gesteld van de bevindingen van het consult.

Wij doen altijd ons best om afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Dit lukt echter niet altijd. We hopen op uw begrip hiervoor.