Orthodontie kan erg belangrijk voor kinderen en volwassenen zijn. Op internet staat veel informatie over beugels. Daarnaast zijn er wereldwijd op grote schaal wetenschappelijke studies op het gebied van de orthodontie gedaan, zodat onderzoek en behandelingen zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerd kunnen worden (evidence-based orthodontie). Op basis hiervan geven wij in dit gedeelte van onze website een kort, geactualiseerd overzicht van een aantal onderwerpen die in de dagelijkse orthodontistenpraktijk van belang zijn. Wij hebben geprobeerd om deze bijdragen zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk te maken en hopen dat de informatie bij het maken van keuzes bij een orthodontische behandeling van nut kan zijn. 

Wij hebben ons best gedaan om in deze rubriek betrouwbare en onafhankelijke informatie te geven. De informatie kan nuttig zijn als algemene en globale toelichting bij behandelingen door de orthodontist. Deze kan hier echter te allen tijde gemotiveerd van afwijken. Factoren samenhangend met de patiënt en diens specifieke omstandigheden en wensen kunnen daarbij van invloed zijn. Daarnaast kunnen beperkingen door het zorgverzekeringsstelsel en zorgverzekeraars keuzes bepalen. Ook de gevolgde specialistenopleiding, ervaring en persoonlijke voorkeur van de orthodontist kunnen tijdens het maken van keuzes bij orthodontische behandelingen een rol spelen. En ten slotte kunnen ook de resultaten van recent uitgevoerde wetenschappelijke studies tot nieuwe inzichten leiden.

 

De rubriek is geïnspireerd door de in het orthodontische vakgebied hoog aangeschreven website Orthodontic Sense (http://www.orthodonticsense.co.uk/) en de veelbekeken blogs van de bekende professor Kevin O’Brien (http://kevinobrienorthoblog.com/). De informatie is vrijwel volledig gebaseerd op Cochrane systematische reviews (www.cochrane.org), hoogwaardige, onafhankelijke samenvattingen van al het beschikbare wetenschappelijke onderzoek betreffende de effectiviteit van diagnostiek en behandelingen in de gezondheidszorg. Cochrane reviews worden door deskundigen gerekend tot de betrouwbaarste informatiebronnen in de gezondheidszorg en leveren het best beschikbare bewijs voor het maken van keuzes voor de behandeling van patiënten. De hier gepresenteerde informatie is beslist niet volledig. Naast Cochrane reviews zijn er in het vakgebied nog diverse andere reviews en richtlijnen beschikbaar.

 

Er is in deze rubriek evidence-based informatie over de volgende orthodontische onderwerpen beschikbaar:

 

● Anterieure open beet (orthodontische behandeling)

● Buiten- of binnenbeugel

● Chirurgisch versnelde orthodontie

● Dekbeet (orthodontische behandeling)

● Duimzuigen (afleren)

● Implantaten en botankers (orthodontische behandeling)

● Kruisbeet (orthodontische behandeling)

● Niet-chirurgisch versnelde orthodontische behandeling

● Omgekeerde overbeet (orthodontische behandeling)

● Overbeet (orthodontische behandeling)

● Retentiebeugels (vasthoudbeugels)

● Retentiebeugels voor ondertanden

● Slaapapneu bij kinderen (orthodontische behandeling)

● Voordelen van orthodontische behandeling