Er bestaan veel verschillende soorten beugels. Grofweg kun je ze indelen in binnen- en buitenbeugels. Bij de binnenbeugels kun je weer onderscheid maken tussen uitneembare en vastzittende beugels. De meest voorkomende typen beugels zijn:

• Vaste beugel
• Activator
• Plaat
• Buitenbeugel
Palatinale bar
• RME
• Combinatie van beugels
Implantaten
• Spalkje
Onzichtbare retentiebeugel
Uitneembare retentiebeugel
MRA
• Herbst
• Delaire