De orthodontist is dé specialist als het gaat om rechte tanden, een mooie lach en een goed functionerend gebit.

Een orthodontist is een tandarts-specialist. Na het behalen van zijn tandartsdiploma heeft hij de specialistenopleiding Orthodontie aan de universiteit gevolgd. Deze opleiding is fulltime en duurt 4 jaar. In totaal duurt de opleiding tot orthodontist 10 jaar. Dit is te vergelijken met een opleiding tot specialist in het ziekenhuis. Hierdoor is een orthodontist optimaal opgeleid in het diagnosticeren en behandelen van afwijkingen in de stand van het gebit en de kaken.

Een orthodontist doet geen behandelingen zoals een tandarts. Hij houdt zich uitsluitend bezig met het rechtzetten van tanden en kiezen en het corrigeren van de groei van de kaken. Hiervoor gebruikt hij beugels (orthodontische apparatuur).

Orthodontisten zijn verplicht om na de specialistenopleiding hun kennis en kunde continu op peil te houden. Net als medisch specialisten moeten zij na hun specialistenopleiding aan een streng herregistratieprogramma voor wetenschappelijke bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en certificatie deelnemen. Bovendien moeten ze kunnen aantonen dat ze gemiddeld minstens 16 uur per week als orthodontist patiënten behandelen.

De titel orthodontist is wettelijk beschermd. Orthodontisten die niet aan de herregistratie-eisen voldoen kunnen niet meer als orthodontist werkzaam zijn. Zij mogen zich geen orthodontist meer noemen. Iedereen kan op internet zelf in het BIG-register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heel makkelijk nagaan of iemand orthodontist is. Achter de beroepsgroep van de in het BIG-register opgezochte zorgverlener dient vermeld te staan: Dento-maxillaire orthopaedie (orthodontist). Indien achter de beroepsgroep 'Tandartsen' staat, dan is de desbetreffende zorgverlener tandarts en geen orthodontist.

Dr. H.J. Remmelink en drs. B.G. Tan staan respectievelijk onder de BIG-nummers 19023444102 en 59024212802 als specialist in de dento-maxillaire orthopaedie (=orthodontist) in dit register ingeschreven.