Hier vindt u allerlei praktische informatie over onder meer tarieven, vergoedingen, eigen kosten en betalingswijze. U kunt in deze rubriek ook zien aan welke kwaliteitseisen onze praktijk voldoet.

De volgende onderwerpen kunt u aanklikken:

• Praktijkprofiel
• Tarieven
• Vergoeding verzekeraars
• Eigen kosten
• Betaling
Vragen over nota's
• Betalingsvoorwaarden
• Afzeggen van afspraken en no show
Privacy
• Kwaliteit
Second opinion
Overnames
Website
Spreekbeurten en werkstukken
Folder algemene praktijkinformatie
Kunst in onze praktijk
• WiFi
Vacatures
Klachten
Sponsoring
Geschiedenis Almelose Orthodontisten
NIEUWS
Disclaimer