Lopende kosten zijn kosten die continue gemaakt worden om een bedrijf werkend te houden. Onze praktijk heeft heel veel lopende kosten. Te denken valt onder meer aan salarissen en daaraan gerelateerde kosten, kosten van praktijkpand, inrichting, apparatuur, instrumentarium, automatisering, kleding, schoonmaken, onderhoud, reparaties, vervanging, innovaties, personeel, scholing, certificering, kwaliteitscontroles en visitaties, verzekeringen, belastingen, accountants, lidmaatschappen, abonnementen, praktijkhygiëne en veiligheid. Indien patiënten hun afspraken vergeten of (tijdig) vergeten af te zeggen, dan kunnen deze afspraken niet meer voor anderen gereserveerd worden. Dit resulteert in een inefficiënte en, als gevolg van lopende kosten, verliesgevende praktijkvoering en extra administratieve lasten.

Is een patiënt verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs dat deze zich tijdig afmeldt, zodat de opengevallen plek nog door een ander kan worden ingenomen. Alle contactgegevens voor het afzeggen van afspraken staan onder het kopje Contact op deze website vermeld.

Wanneer een patiënt voor een afspraak verhinderd is, dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen van tevoren af te zeggen. Zegt een patiënt de afspraak niet of niet tijdig van tevoren af, dan wordt de gereserveerde tijd door ons in rekening gebracht met een minimum van 20 euro. Dit bedrag wordt niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

Voor het maken van een nieuwe afspraak dient de patiënt zelf contact met de praktijk op te nemen.