Op dit moment worden uitsluitend nota's van patiënten die bij Menzis, AnderZorg, Azivo, CZ en VGZ verzekerd zijn rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Dit gebeurt via VECOZO, een internetportaal tussen verzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren. In het geval dat de maximale vergoeding van de behandeling is bereikt of wanneer de verzekeraar de behandeling niet of slechts gedeeltelijk vergoedt ontvangt de patiënt zelf een factuur voor het niet door de verzekeraar vergoede bedrag.

Patïënten die bij andere zorgverzekeraars verzekerd zijn ontvangen de nota's zelf en dienen de betaling en eventuele vergoeding hiervan met hun zorgverzekeraar te regelen.

Uiteraard blijft de patiënt er zelf verantwoordelijk voor dat de nota's volgens onze betalingsvoorwaarden betaald worden.