De totale kosten van een volledige beugelbehandeling zijn alleen bij benadering aan te geven, omdat ze sterk afhankelijk zijn van uiteenlopende factoren, zoals de medewerking van de patiënt, de biologische reactie van het gebit (hoe snel tanden en kiezen willen bewegen) etc.. Deze factoren bepalen in hoge mate de totale behandelduur en daarmee de kosten van een orthodontische behandeling. Gemiddeld komt u meestal ongeveer uit op een bedrag tussen 1500 tot 2500 euro.

De vergoeding van deze kosten door de ziektekostenverzekeraar is zeer divers. Ook per polis zijn er grote verschillen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de rubriek 'Vergoeding verzekeraars' op deze website. Voor inlichtingen over de vergoeding van de kosten door uw huidige verzekeraar kunt u het beste zelf de verzekeraar raadplegen. Kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed zult u zelf moeten voldoen.

Mocht tegen het eind van de orthodontische behandeling de maximale vergoeding van de verzekeraar eventueel worden overschreden, dan zult u de resterende kosten zelf moeten betalen. Uiteraard is het in dat geval mogelijk om de orthodontische behandeling in overleg met de orthodontist eerder te beëindigen. Dat gebeurt echter op eigen risico, want vaak is voortijdige beëindiging van een orthodontische behandeling in tandheelkundig en esthetisch opzicht onverstandig.

De kosten van de orthodontist, die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden, kunt u als aftrekpost bij de jaarlijkse belastingaangifte opvoeren. Bekijk de site van de belastingdienst voor meer informatie over deze aftrekmogelijkheid voor de inkomstenbelasting.