Onze praktijk kent een lange geschiedenis die teruggaat tot begin jaren 1980. In die tijd was er in Almelo dringend behoefte aan een orthodontist. De Twentse steden Hengelo en Enschede hadden destijds de beschikking over respectievelijk 2 en 3 orthodontisten. Almelo moest het echter met slechts één orthodontist doen, de heer Mast. Met name patiënten die bij het ziekenfonds verzekerd waren moesten rekening houden met een lange wachttijd. De tandartsen en ziekenfondsen die Almelo als verzorgingsgebied hadden en met name het toenmalige Regionaal Ziekenfonds Twente (RZT) waren gedurende vele jaren op zoek naar een nieuwe orthodontist in Almelo.

In 1980 was H.J. Remmelink aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met de vierjarige opleiding tot orthodontist begonnen. Mede vanwege zijn Achterhoekse roots wilde hij zijn praktijk in het oosten van het land vestigen. Via de Hengelose orthodontist Gelink raakte hij toendertijd in contact met Twentse tandartsen en orthodontisten en werd hij ook door de adviserend tandarts van het RZT, Van Ommeren, geïnformeerd over de nijpende situatie in Almelo. Dit leidde er toe dat Remmelink in 1985 in Almelo aan de Wierdensestraat 34a zijn praktijk opende. In verband met het afronden van zijn promotieonderzoek werkte Remmelink in dat eerste jaar ook deels bij de RUG.

Gedurende die periode leerde hij B.G. Tan kennen, die twee jaar na hem in Groningen met de opleiding tot orthodontist was gestart. Omdat orthodontist Mast zijn praktijk was gaan afbouwen, ontstond er in Almelo opnieuw een grote vraag naar orthodontische zorgverlening en nam de wachttijd weer toe. In 1986 opende Tan zijn praktijk aan de Ootmarsumsestraat 11. Zijn eerste patiënten werden toendertijd nog in de praktijk van Remmelink orthodontisch gedocumenteerd. Remmelink en Tan werkten op verschillende locaties, maar hanteerden meteen vanaf het begin een gezamenlijke wachtlijst.

In 1992 openden beiden vlak naast de oude praktijk van Remmelink een nieuwe gezamenlijke praktijk aan de Wierdensestraat 36. Daar is voldoende ruimte om patiënten en ouders aan de hand van een diapresentatie goed te kunnen informeren over problemen met de mondhygiëne tijdens een orthodontische behandeling en te laten zien hoe je schadelijke gevolgen kunt voorkomen. De veel grotere praktijk biedt de orthodontisten ook alle mogelijkheden om behandelingen in samenwerking met een logopediste en fysiotherapeut uit te voeren. Kinderen met orthodontische afwijkingen ten gevolge van tongpersproblemen e.d. en volwassenen met orthodontische problemen in combinatie met kaakgewrichtsklachten hebben vaak veel baat bij behandelingen van de logopediste en fysiotherapeut. Deze succesvolle aanpak wordt bij Almelose Orthodontisten tot op de dag van vandaag nog steeds toegepast..