Wij doen ons uiterste best om u of uw kind zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uiteraard kunt u in dat geval uw klachten of opmerkingen aan ons voorleggen. Wij zullen dan proberen om in een verhelderend gesprek tot een oplossing te komen.

Mocht u hierna nog niet tevreden zijn dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Een folder over deze regeling kunt u bij de receptie van de praktijk opvragen.