Een goed behandelplan is in de orthodontie de basisvoorwaarde voor het bereiken een optimaal behandelresultaat. Bij het opstellen van een behandelplan gebruiken onze orthodontisten de gegevens van:

eerste consult (informatie verwijzer(s); wensen patiënt; medische en tandheelkundige anamnese; klinisch onderzoek stand en gebit; klinisch onderzoek conditie gebit en tandvlees; opstellen voorlopige behandelplan)

conditie mondhygiëne

uitgebreide documentatie (dia's gezicht en gebit, röntgenfoto's gezicht, kaken en gebit, gebitsafdrukken met beetregistratie)

De röntgenfoto's van het gezicht en de kaken worden met behulp van een speciaal computerprogramma geanalyseerd. Een dergelijke analyse wordt cefalometrische analyse genoemd. Bij de analyse worden allerlei metingen gedaan om afwijkingen in de stand van het gebit en de kaken te onderzoeken.

Met behulp van de beetregistratie maakt het orthodontische laboratorium van de gebitsafdrukken kopieën van het gebit in gips (gebitsmodellen). Op deze modellen worden door de orthodontisten diverse metingen verricht.

De orthodontisten bestuderen van iedere patiënt alle hierboven vermelde gegevens en beoordelen de behandelingsmogelijkheden en hun eventuele nadelen. Op grond hiervan stellen zij een definitief behandelplan op. Af en toe zijn er meerdere opties mogelijk waaruit in overleg met de patiënt een keuze kan worden gemaakt. Soms is het nodig dat er voor de behandeling kiezen moeten worden getrokken of dat er andere tandheelkundige behandelingen dienen te worden uitgevoerd. In dat geval worden er alvast verwijsbrieven voor de tandarts of andere zorgverleners opgesteld. Het definitieve behandelplan plan wordt nadat het klaar is eerst voorafgaande aan de behandeling met de patiënt besproken en uitgelegd.

Zoals uit het bovenstaande blijkt vergt het opstellen van alle behandelplannen veel tijd. Dit kan dan ook niet tijdens de patiëntenbehandelingen worden gedaan. Voor het opstellen van alle behandelplannen hebben onze orthodontisten 1 dag in de week gereserveerd (vrijdag). Op deze dag worden ook organisatorische, administratieve en andere praktijkgerichte werkzaamheden uitgevoerd. Bovendien hebben onze orthodontisten op deze dag vaak beroepsmatige besprekingen, cursussen, congressen en andere (na)scholingsactiviteiten.