De praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen die de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) stelt aan de vijfjaarlijkse (her-)inschrijving of (her)registratie als orthodontist in het Specialistenregister voor Tandheelkundige Specialismen (STS). Deze eisen hebben betrekking op certificering van de praktijk, intercollegiale toetsing (kwaliteitsvisitatie), bij- en nascholing en het in voldoende mate bezig zijn met orthodontische patiëntenbehandelingen.

In het kader van het bovenstaande wordt herhaaldelijk onderzocht in hoeverre patiënten, verwijzende tandartsen, kaakchirurgen en andere specialisten tevreden zijn over de orthodontisten, hun medewerkers, de behandelingen, de praktijk en de praktijkvoering. Bovendien wordt de kwaliteit van de behandelingen in onze praktijk gemeten. Ook wordt geregistreerd of de orthodontisten jaarlijks genoeg bij- en nascholingspunten hebben behaald.

Meerdere malen is onze praktijk met goed gevolg beoordeeld in het kader van ISO-logohet visitatieproject van de Vereniging van Orthodontisten. Wij werken volgens de strenge WIP hygiëne richtlijnen. Aan onze praktijk is het HKZ-ISO 9001-certificaat toegekend. Dit is een keurmerk waarmee een onafhankelijk extern accrediteringsbureau verklaart dat Almelose Orthodontisten voldoet aan de eisen van kwalteitsmanagementsystemen NEN-EN-ISO 9001 op het gebied van de diagnostiek van orthodontische afwijkingen en de uitvoering van orthodontische behandelingen.

Orthodontist B.G. Tan is de kwaliteitsmanager van onze praktijk.