Hygiënestraat Almelose OrthodontistenAlmelose Orthodontisten werkt volgens de eisen van de Werkgroep Infectie Preventie - Tandheelkunde (WIP-richtlijn) voor praktijkhygiëne. Deze richtlijn stelt strenge voorwaarden aan de reiniging, desinfectie en sterilisatie van het tandheelkundig instrumentarium en apparatuur en het reinigen en de desinfectie van de werkruimte.

Onze sterilisatieruimte beschikt over een volledig ingerichte 'hygiënestraat', waarin vuile instrumenten achtereenvolgens machinaal worden gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd. Er is hierbij een duidelijke fysieke scheiding tussen vuil en schoon instrumentarium aangebracht, zodat vuile en schone instrumenten niet met elkaar in contact kunnen komen. In de sterilisatieruimte bevinden zich onder meer de volgende apparaten:
• DAC voor reiniging, smering en sterilisatie van hand- en hoekstukken
• ultrasonisch reiniger voor reiniging van instrumentarium
• thermodesinfector voor reiniging en desinfectie van instrumentarium
• autoclaaf voor sterilisatie van instrumentarium

Jaarlijks wordt door gecertificeerde medewerkers van het dental depot preventief onderhoud aan deze apparatuur uitgevoerd.

In de behandelruimten wordt eveneens volgens de WIP-richtlijn gewerkt. Hierbij worden onder meer bij iedere patiënt nieuwe handschoenen, mond/neusmaskers en gesteriliseerde hand- en hoekstukken gebruikt. De zeep- en alcoholdispensers en kranen kunnen 'handsfree' bediend worden. Het gebruikte instrumentarium wordt in zogenaamde 'hygiëneboxen' naar de sterilisatieruimte afgevoerd. Na iedere patiënt worden de behandelunit, kastjes en werkbladen e.d. gereinigd en gedesinfecteerd. De reinigings- en desinfecterende middelen worden volgens een praktijkprotocol ververst. De behandelunits en behandelstoelen worden twee keer per jaar door gecertificeerde medewerkers van het dental depot gecontroleerd.

Samen met een hierin gespecialiseerd bureau zijn voor onze praktijk op maat gemaakte werkprotocollen voor de praktijkhygiëne opgesteld. Deze worden regelmatig aangepast. Continu wordt gecontroleerd of de werkinstructies door de medewerkers worden nageleefd. De medewerkers van Almelose Orthodontisten zijn uitgebreid in de praktijkhygiënische maatregelen geschoold. Alle medewerkers zijn tegen Hepatitis B gevaccineerd.