Almelose Orthodontisten voldoet volledig aan alle eisen die aan röntgenhygiëne worden gesteld. Beide orthodontisten zijn tandarts-stralingsdeskundigen niveau 5A/M. Alle teamleden van Almelose Orthodontisten hebben een externe röntgencursus van een gekwalificeerde radiologisch deskundige gevolgd en zijn gecertificeerd voor het maken van röntgenfoto's.

Al onze röntgenapparaten zijn gemeld overeenkomstig het Besluit Stralingsbescherming. Er zijn van onze praktijk een uitgebreide stralingsrisicoanalyse en -evaluatie uitgevoerd. Onze praktijk beschikt over een actueel bijgewerkt compleet KEW-dossier (Kernenergiewet dossier), waarin alle documenten die betrekking hebben op de ingebruikname en het onderhoud van de röntgenapparatuur zijn opgenomen.

Al onze röntgen- en hieraan gerelateerde apparaten voldoen aan de voorwaarden van het Besluit Stralingsbescherming. Alle apparatuur wordt jaarlijks door een erkende gecertificeerde röntgentechnicus van een dental depot gecontroleerd en doorgemeten.

Bij het maken van alle röntgenopnamen worden de eisen van de wet BIG, de Kernenergiewet, het Besluit Stralenbescherming en de NMT-Praktijkrichtlijn Tandheelkundige Radiologie in acht genomen.

Uitgangspunt bij het maken van alle röntgenfoto's in onze praktijk vormt het zogenaamde ALARA-principe. Dit internationaal erkende beginsel houdt in dat er uitsluitend röntgenfoto's worden gemaakt die beslist nodig zijn en dat tevens de stralingsbelasting van iedere röntgenopname zo laag mogelijk wordt gehouden. ALARA is een acroniem van As Low As Reasonably Achievable (= zo laag als redelijkerwijs bereikbaar).