Mandibulair Repositieapparaat (MRA)In onze praktijk is specifieke deskundigheid met betrekking tot snurken en het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) aanwezig. Op het gebied van deze slaapgerelateerde stoornissen levert onze praktijk al tientallen jaren kwalitatief hoogstaande zorg.

Al in 1987 heeft dr. Remmelink als eerste in Nederland beugels geïntroduceerd, waarmee snurken en OSAS effectief kunnen worden behandeld (zgn. mandibulaire repositie-apparaten ofwel MRA's). Deze op maat gemaakte beugels worden tegenwoordig wereldwijd veel gebruikt. De MRA's van onze praktijk worden gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. Bovendien garandeert het ontwerp van onze MRA's dat er zo min mogelijk bijwerkingen kunnen optreden. In 2012 werd hij officieel door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) als een van de eerste gecertificeerd tandarts-slaapgeneeskundigen erkend.

Dr. Remmelink heeft deel uitgemaakt van de werkgroep die de huidige Nederlandse richtlijn voor OSAS bij volwassenen heeft opgesteld. Van zijn hand zijn diverse wetenschappelijke publicaties over de behandeling van OSAS met MRA's verschenen. Op talloze congressen heeft hij hier ook presentaties over gegeven en heeft hij cursussen verzorgd. Momenteel is hij lid van de werkgroep voor de nieuwe landelijke richtlijn OSAS bij kinderen. Hij is mede-oprichter en erelid van de NVTS. Bekijk voor meer informatie over MRA's de website van de NVTS: www.nvts.nl.

Een door een orthodontisch laboratorium op maat gemaakt MRA kost bij Almelose Orthodontisten in totaal ongeveer 650 euro (inclusief consulten, röntgendiagnostiek, materiaal- en techniekkosten en nacontrole). Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van een MRA door de zorgverzekeraar, dan moet de diagnose OSAS door middel van een slaaponderzoek (polysomnografie) zijn vastgesteld. U dient dan over een kopie van dit slaaponderzoek te beschikken. Een slaaponderzoek kan eenvoudig via de huisarts, longarts of kno-arts worden geregeld. Als er alleen sprake is van snurkproblemen, dan vergoeden zorgverzekeraars een MRA niet en moet u de kosten zelf betalen.

Een folder met uitgebreide informatie over snurken, OSAS, MRA's en andere behandelingsmogelijkheden kunt u hier openen. Klik hier voor een folder over het dragen van een MRA.

MRA's kunnen ook bij kinderen met OSAS worden gebruikt. Afhankelijk van het type gebitsafwijking is er tevens een mogelijkheid om OSAS bij kinderen met behulp van een sutuurexpansie-apparaat te behandelen.