Vrijwel alle orthodontistenpraktijken hebben een open karakter met meerdere behandelstoelen in één ruimte. Ook in onze praktijk worden de behandelingen in een open en patiëntvriendelijke atmosfeer uitgevoerd. Gebleken is dat de meeste patiënten deze ongedwongen en angstverlagende wijze van orthodontische zorgverlening zeer op prijs te stellen. Mocht u er desondanks toch behoefte aan hebben om apart behandeld te worden, dan kunt u dit gerust bij de receptie van de praktijk aangeven. Wij zullen er dan voor zorgen dat de behandelingen zoveel mogelijk gescheiden van anderen plaatsvinden. Ook in het geval u een persoonlijk gesprek met de orthodontist wenst, kunt u hier bij de receptie om verzoeken.

Sowieso vinden consulten en besprekingen van behandelplannen in een van anderen afgesloten ruimte plaats. Maar ook indien u tijdens de behandeling privacy gevoelige vragen heeft, kunt dit altijd van tevoren bij de receptie aangeven. In dat geval wordt geregeld dat het gesprek in een afgescheiden ruimte plaatsvindt.

Verder is het in dit verband van belang te weten dat patiënteninformatie door ons niet zonder overleg met de orthodontist en medeweten van de patiënt aan derden wordt verstrekt. Alle informatie blijft binnen onze praktijkorganisatie, behalve als het informatie betreft voor een specialist, tandarts of andere zorgverlener, die de informatie voor medisch onderzoek of behandeling van de patiënt nodig heeft. Meestal gaat het dan om een verwijzing.

Klik hier voor uitgebreide informatie over het privacy- en cookiebeleid van Almelose Orthodontisten.