Er worden in de huidige gezondheidszorg regelmatig second opinions gegeven. Een tweede mening kan verhelderend zijn in het geval u als patiënt twijfels hebt over de diagnose of behandeling van de orthodontist. Ook kan een second opinion nuttig zijn als u ondanks uitleg van de orthodontist met vragen blijft zitten. Onze orthodontisten willen daarom graag aan second opinions meewerken. Zowel bij het zelf geven van een second opinion, als ook bij het laten geven van een tweede mening door een andere orthodontist.

Voor een goed verloop van een second opinion is het van belang dat u van een paar zaken op de hoogte bent. Allereerst moet een second opinion bij voorkeur zoveel mogelijk in alle openheid plaatsvinden. Daarom hechten onze orthodontisten eraan dat de behandelend orthodontist van de second opinion op de hoogte is en dat u bij het maken van een afspraak voor een second opinion aangeeft dat het om een tweede mening gaat. Verder is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat de orthodontist, die de second opinion geeft, al het beschikbare documentatiemateriaal (gebitsmodellen, foto's, röntgenfoto’s, behandelgegevens e.d.) ter inzage heeft. Ideaal is als de behandelend orthodontist ook een brief met uitleg meestuurt.

Een second opinion is nadrukkelijk niet bedoeld om van behandelaar te wisselen. Mocht u na het horen van een tweede mening tot de conclusie komen dat het onwenselijk is om met uw huidige behandelaar verder te gaan, dan is het niet de bedoeling dat u patiënt wordt van de gever van de second opinion. Wel kunt u in dat geval een andere orthodontist vragen om u als patiënt over te nemen.