Almelose Orthodontisten functioneert geheel zelfstandig en maakt geen deel uit van een zorgketen.

Wij hebben geen commerciële afspraken of winstdelingsregelingen met verwijzers en zorgverzekeraars. Onze praktijk houdt zich afzijdig van het resp. aannemen en/of verstrekken van relatiegeschenken aan en/of van verwijzers. Uitgangspunt hiervoor is dat de keuze van zorgverlener en zorgverlening in onze visie niet op commerciële, maar op de gezondheidsbelangen van de patiënt gebaseerd moet zijn.

In het verleden heeft orthodontist dr. H.J. Remmelink zonder reclame voor de praktijk te maken meer dan twintig jaar lang Mixed Hockeyclub (MHC) Almelo gesponsord.