De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft maximaal in rekening te brengen tarieven voor orthodontische behandelingen vastgesteld.

Op het overgrote merendeel van de orthodontische behandelingen zijn de zogenaamde A-tarieven van toepassing. Patiënten met een in ernst met schisis (hazenlip) vergelijkbare afwijking vallen onder de B-tarieven. Deze patiënten komen doorgaans voor kaakoperaties in aanmerking. Voor patiënten met schisis gelden C-tarieven.

Een eerste consult bij de orthodontist kost ongeveer 20 euro.

De totale kosten van een complete orthodontische behandeling kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. Deze hangen af van het type beugel, het behandelingsverloop en het aantal behandelingen. Van tevoren ontvangt u een gespecificeerde kostenbegroting, waarin vermeld staat hoe de kosten gespreid over de gehele behandeling in rekening zullen worden gebracht.

Een globale indicatie is dat de totale kosten van een complete orthodontische behandeling bij benadering gemiddeld ongeveer tussen de 1500 tot 2500 euro bedragen. Deze kosten zijn inclusief eerste intake consult, eventuele vervolgconsulten, professionele mondhygiëne-instructies, foto's, röntgenfoto's, gebitsmodellen, beugels, materiaal- en techniekkosten, verbruiksmaterialen, schriftelijke informatie, retentie-apparatuur en nacontroles.