Alleen orthodontische behandelingen van zeer ernstige afwijkingen worden door de basiszorgverzekering volledig vergoed. Meestal hangen deze afwijkingen samen met aangeboren afwijkingen, zoals schisis (hazenlip). Deze vergoeding is bij de wet geregeld. De meeste patiënten komen hiervoor echter niet in aanmerking en zijn voor een vergoeding aangewezen op een eventueel vrijwillig afgesloten aanvullende verzekering.

Veel zorgverzekeraars bieden hiervoor een volledige of gedeeltelijke dekking. De vergoedingen van orthodontische behandelingen verschillen echter aanzienlijk per verzekeraar en per polis. Bovendien veranderen de premies, verzekeringsvoorwaarden en vergoedingen van zorgverzekeraars jaarlijks. Voor informatie over de huidige vergoeding van een orthodontische behandeling kunt u derhalve het beste de polisvoorwaarden raadplegen of contact met uw zorgverzekeraar opnemen.

Vergelijking vergoedingen
Op de volgende website kunt u duidelijke en transparante overzichten van premies en vergoedingen van mondzorg en orthodontische behandelingen door alle aanvullende tandartsverzekeringen vinden:

Vergelijkmondzorg.nl

Ook op de volgende website kunt u de premies en vergoedingen van zorgverzekeringen gemakkelijk met elkaar vergelijken:

ZorgverzekeringWijzer.nl

Betaling
In verband met allerlei beperkende voorwaarden van verzekeraars bij het rechtstreeks declareren van nota’s worden door ons op dit moment uitsluitend nota's van patiënten die bij Menzis, AnderZorg, Azivo, CZ en VGZ verzekerd zijn rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Patïënten die bij andere zorgverzekeraars verzekerd zijn ontvangen onze nota's zelf.

Zie voor meer informatie over betalingen van onze nota's de rubrieken Betaling en Betalingsvoorwaarden op deze website. In de rubriek Eigen kosten kunt u lezen welke kosten voor uzelf zijn.