De website van Almelose Orthodontisten bevat heel veel informatie over orthodontie en onze praktijk. Niet alleen allerlei praktische gegevens zoals tarieven, contactgegevens en informatiefolders over de diverse beugels staan op de website vermeld. Op de website kunnen ook uitgebreide beschrijvingen van beugelbehandelingen, de voor- en nadelen ervan en de samenwerking van de orthodontist met andere zorgverleners gevonden worden.

De site bevat tevens een overzicht van de historie van de orthodontie en een uitgebreid orthodontisch woordenboek dat ook door opleidingen in de orthodontie wordt gebruikt. Ook staan er links naar betrouwbare websites over orthodontie en tandheelkunde op www.orthoalmelo.nl. Onze website wordt vaak door opleidingen in de orthodontie geraadpleegd en voor spreekbeurten en werkstukken gebruikt.

Bij het zoeken naar een bepaald onderwerp op onze uitgebreide website is het handig om de speciale zoekfunctie te gebruiken.

Onze site wordt regelmatig geactualiseerd.

 

www.orthoalmelo.nl
© Dr. H.J. Remmelink, Almelose Orthodontisten, Almelo
De website www.orthoalmelo.nl is geschreven en samengesteld door dr. H.J. Remmelink, orthodontist van Almelose Orthodontisten. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en samensteller.